داوری آنلاین

پژوهشگر گرامی

لطفا در ساعت تعیین شده از طریق لینک های زیر وارد کلاس داوری مربوط به پروژه خود شده و گزینه مهمان را انتخاب نمایید.
جهت کیفیت بیشتر در جلسه داوری ، لطفا در صورت استفاده از VPN آن را غیر فعال نموده و از کیفیت اینترنت خود اطمینان حاصل نمایید.


لطفا گزارش و مستندات (مقاله ، پوستر ، بروشور ، تابلو نمایش و … ) پروژه علمی خود را تا تاریخ 20 اردیبهشت 1400 از طریق لینک زیر ارسال نمایید.

ارائه مستندات دوره سوم جشنواره فرهیختگان جوان

لینک داوری های آنلاین جشنواره دوره سوم متعاقبا اعلام می‌گردد.