هزینه ثبت نام دوره پنجم جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان

 

هزینه ثبت نام گروه های دانش آموزی شرکت کننده در
“پنجمین جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان”

نوع مدرسه

غرفه های نمایشگاهی

حضوری

سمینارهای علمی

حضوری یا آنلاین

مسابقات دانش آموزی

حضوری

محتوای دیجیتال

حضوری یا آنلاین

سخنرانی علمی

حضوری یا آنلاین

دولتی 400 هزار تومان 400 هزار تومان 400 هزار تومان 400 هزار تومان 400 هزار تومان
غیردولتی 450 هزار تومان 450 هزار تومان 450 هزار تومان 450 هزار تومان 450 هزار تومان
مدارس سما 350 هزار تومان 350 هزار تومان 350 هزار تومان 350 هزار تومان 350 هزار تومان
اعضای باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان 300 هزار تومان 300 هزار تومان 300 هزار تومان 300 هزار تومان 300 هزار تومان

لطفا موارد ذیل را مطالعه بفرمایید:

  • هزینه ثبت نام به صورت گروهی و برای هر عنوان پروژه است. گروه می تواند یک تا پنج نفره باشد.

 

  • در راستای عدالت آموزشی پژوهش سراهای دانش آموزی سراسر کشور می توانند تا سقف 5 تیم به صورت رایگان ثبت نام نمایند.

 

  • گروه های دانش آموزی مقطع ابتدایی که دارنده “گواهینامه جابربن حیان” سال 98 تاکنون می باشند، طبق تعرفه مدارس دولتی پرداخت نمایند.

 

  • گروه های دانش آموزی که از “مدارس سما” ثبت نام می شوند و اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی از تخفیف ویژه برخوردارند.