هزینه ثبت نام دوره چهارم جشنواره فرهیختگان جوان

 

هزینه ثبت نام گروه های دانش آموزی شرکت کننده در
“چهارمین جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان”

نوع مدرسه غرفه های نمایشگاهی سمینارهای علمی مسابقات دانش آموزی محتوای دیجیتال سخنرانی علمی
دولتی 300 هزار تومان 300 هزار تومان 300 هزار تومان 300 هزار تومان 300 هزار تومان
غیردولتی 350 هزار تومان 350  هزار تومان 350 هزار تومان 350 هزار تومان 350 هزار تومان
مدارس سما 250 هزار تومان 250 هزار تومان 250 هزار تومان 250  هزار تومان 250 هزار تومان
اعضای باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان 200 هزار تومان 200 هزار تومان 200 هزار تومان 200 هزار تومان 200 هزار تومان

لطفا موارد ذیل را مطالعه بفرمایید 

گروه های دانش آموزی مقطع ابتدایی که دارنده “گواهینامه جابربن حیان” سال 93تاکنون می باشند، طبق تعرفه مدارس دولتی پرداخت نمایند.

گروه های دانش آموزی که از “مدارس سما” ثبت نام می شوند و اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی از تخفیف ویژه برخوردارند.