قوانین مسابقه بازی های فکری و مهارتی گرایش روبیک تمام مقاطع

قوانین مسابقه روبیک

تمام مقاطع

 

  • کلیه دانش آموزان، دانشجویان، اسپید کیوبرها می توانند در این مسابقه شرکت نمایند.
  • مسابقه به صورت  غیررسمی و زیر نظر سازمان جهانی روبیک برگذار می شود و رکورد ها در سایت سازمان جهانی به نشانی worldcubeassociation.org ثبت خواهد شد. ثبت نام نیز از طریق همین سایت صورت می گیرد.
  • مسابقه به صورت انفرادی برگزار می گردد و برنده فردی است که در زمان کمتری موفق به حل روبیک شود .
  • از هر نفر  5  دور رکورد گیری می شود.
  • اسکرمبل | Scramble :مکعب روبیک تمامی شرکت کنندگان از نظر نوع بهم ریختگی یکسان بوده و توسط برگزار کنندگان مسابقات تهیه می شود. لازم به ذکر است برای هر گروه در مسابقات 5 اسکرمبل اصلی و 2 اسکرمبل اکسترا وجود دارد.
  • هر نفر می تواند با روبیک خود در مسابقه شرکت نماید.
  • اینسپکشن |Inspection : پیش از شروع به حل روبیک اسکرمبل شده 15 ثانیه به شرکت کنندگان زمان داده می شود تا روبیک ها را برداشته و وجوه آن را بررسی کنند، پس از بررسی  شرکت کنندگان روبیک ها را مجددا روی میز می گذارند و مسابقه را شروع می کنند.
  • پلاس تو یا پنالتی | 2+: در صورت رخ دادن خطاهایی همچون: حل نشدن کامل مکعب ، اشتباه در گذاشتن دست ها بر روی تایمر، افتادن مکعب روی تایمر ، اینسپکشن بالای 15 ثانیه(تا17 ثانیه شامل پلاس تو است) 2 ثانیه به زمان حل شرکت کننده اضافه خواهد شد.
  • دی ان اف | DNF: اگر شرکت کننده هنگام حل دچار خطاهایی همچون: کامل نشدن مکعب بعد از گذاشتن دست ها روی تایمر، تقلب در حل و …) شود، زمان حل ثبت نخواهد شد.

10- شرکت کننده باید پس از حل روبیک، آن را روی میز بگذارد و زمان را نگه دارد، تا رکوردش ثبت شود. سایر قوانین تکمیلی، مربوط به روز مسابقات به زودی اعلام می شود.