فوریه 3, 2021

دستگاه تولید آب ساختاریافته(هگزاگونال) به منظور افزایش بازدهی محصولات و مدیریت مصرف آب در کشاورزی

  دستگاه تولید آب ساختاریافته(هگزاگونال) به منظور افزایش بازدهی محصولات و مدیریت مصرف آب در کشاورزی     پژوهشگران : مهدیه بیات، سارا محرابی دبیر راهنما : ریحانه حیایی تهرانی دبیرستان فرزانگان ۳   کمبود آب شیرین و افزایش بازده محصولات کشاورزی از دغدغههای بزرگ جهان است. کاهش تلفات آب در حوزه کشاورزی، گام بزرگی در جهت حفظ منابع آبی ... ادامه مطلب