برنامه زمانی ثبت نام

شروع ثبت نام از 25 آذر ماه 1399 همزمان با روز پژوهش

1

هدایت و مشاوره حضوری و مجازی

30 آذر تا 30 بهمن 1399

برگزاری کارگاه های آموزشی و مهارتی در واحد علوم و تحقیقات ، مشاوره و هدایت مجازی از طریق وبسایت و سامانه سینا

2

پایان ثبت نام : 30 بهمن 1399

پایان مهلت ثبت نام و دریافت کارت ورود به جشنواره

3

برگزاری جشنواره: 29 تا 31 اردیبهشت 1400

ارائه دستاوردهای علمی ، پژوهشی ، داوری و ارزیابی پروژه ها

4

مراسم اختتامیه: 31 اردیبهشت 1400

تقدیر و تشکر از گروه های برتر جشنواره

5

مکان برگزاری

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی