ششمین جشـنــواره پروژه‌های دانش‌آموزی

امروز تیر ۳, ۱۴۰۳ ۰۴:۳۹

عضویت شرکت کنندگان جشنواره در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

عضویت شرکت کنندگان جشنواره در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

عضویت شرکت کنندگان جشنواره در

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

باشگاه پژوهشگران جوانکلیه شرکت کنندگان جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان سینا عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی خواهند شد.

پژوهش از پایه های اساسی توسعه و زیر بنای تصمیم گیری های کلان و بنیادی است. پژوهش منجر به تولید علم می شود. اساسی ترین هدف مرکز علمی، پرورش استعدادها و پیشبرد دانش از طریق پژوهش های علمی و به تبع آن، ترویج و توسعه علوم می باشد.

از آنجائیکه دانشگاه آزاد اسلامی بخش مهمی از رسـالت آمـوزش و پـرورش اسـتعدادهای فرزنـدان میهن اسلامی را عهده دار می باشد و با توجه به اهمیت رشد و شکوفائی استعدادهای جوان کـشور، شناسایی دانش آموزان، دانشجویان و دانش پژوهان جوان و مستعد، حمایت، تقویت و راهنمایی آنها به منظور ارتقاء سطح دانش و بروز خلاقیت ها و نوآورری های آنان تأثیر بـسزایی در نیـل بـه اهـداف دانشگاه خواهد داشت لذا دانشگاه آزاد اسلامی تلاش می کند تا تسهیلات و امکانـات لازم را بـرای تشویق جوانان خلاق و کارآفرین و علاقمند به دانش و پژوهش از هر جهت در چهـارچوب امکانـات موجود فراهم سازد لذا باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1377 تأسیس گردید تـا گـامی مؤثر در دستیابی به این امر مهم باشد.

در حال حاضر در کل کشور 449 باشگاه که با بیش از 24000 عضو فعال وجود دارد.

 

تسهیلات ویژه اعضای فعال پژوهشگر باشگاه:

  • امکان حضور و شرکت در مسابقات، کارگاه های آموزشی، مدارس مهارت تابستانی، کارسوق های علمی، اردوها، مراسم های ویژه علمی و فرهنگی، نشست‌های تخصصی و کارآفرینی باشگاه با تسهیلات ویژه
  • تشویق و حمایت درشرکت در همایش ها و مسابقات داخلی و بین‌المللی معتبر
  • امکان استفاده از تسهیلات مالی باشگاه برای اجرای طرح‌های پژوهشی مصوب
  • امکان استفاده از آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها) سراسر کشور با تخفیفات و تسهیلات ویژه
  • بازدید از مراکز علمی و صنعتی و نمایشگاه های تخصصی
  • مکان استفاده از تسهیلات مالی باشگاه برای اجرای طرح‌های پژوهشی تعریف و تصویب شده
  • سازماندهی در گروههای اعضاء، برای تعریف و اجرای طرجهای پژوهشی مورد نیاز دستگاههای اجرایی و صنعتی