ششمین جشـنــواره پروژه‌های دانش‌آموزی

امروز تیر ۳۱, ۱۴۰۳ ۰۴:۴۵

عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامشهر برگزیده بنیاد ملی نخبگان شد

عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامشهر برگزیده بنیاد ملی نخبگان شد

باشگاه پژوهشگران
عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر  به عنوان برگزیده بنیاد ملی نخبگان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد اسلامشهر، آرش قربانی سپهر عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر به عنوان برگزیده بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 99-98 انتخاب و از وی تقدیر شد.

وی یکی از اعضای فعال باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر و دانشجوی دکتری تخصصی رشته جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک) دانشگاه خوارزمی است که در سال تحصیلی جاری توانسته به عنوان برگزیده بنیاد ملی نخبگان انتخاب شود.

به نقل از سایت دانشگاه آزاد اسلامی