ثبت نام دومین جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان سینا آغاز شد