اهداف جشنواره

اهداف جشنواره به شرح زیر می باشد:

 • ترویج روحیه و گسترش فرهنگ پژوهشگری در بین دانش آموزان
 • ایجاد شادابی و شور و نشاط علمی فرهنگی در محیط دانشگاهی
 • ایجاد زمینه های ظهور خلاقیت و توانایی های بالقوه دانش آموزان
 • تاکید برضرورت پرورش تفکر جهانی و تفکر خلاق در دانش آموزان
 • افزایش حساسیت جامعه نسبت به پژوهش و متجلی کردن نتایج آن
 • استعدادیابی و شناسایی دانش آموزان نخبه و با استعدادهای درخشان
 • ارایه و عرضه دستاوردهای پژوهشی و فناوری آینده سازان ایران اسلامی
 • تقویت زمینه بروز تفکر سیال و طرح سوالات ذهنی از سوی دانش‌آموزان
 • ارتقا علمی دانش آموزان در مدارس سراسر کشور به عنوان نیروهای بالقوه علمی
 • توسعه همکاری ها و مبادلات علمی و فنی مراکز پژوهشی و دستگاه های اجرایی
 • ایجاد انگیزه برای بالا بردن سطح علمی جهت تولید علم و فناوری و جنبش نرم افزاری
 • مهارت افزایی و توان افزایی دانش آموزان با استعداد پژوهشگر در زمینه تحقیق و پژوهش
 • آشنایی دانش آموزان با محیط دانشگاه و علوم مختلف دانشگاهی و انتخاب هدفمند رشته در دانشگاه