استفاده از نانو ذرات نقره سنتز شده به روش سبز با عصاره گیاه جینسینگ به منظور ساخت پوشش صفحات موبایل به علت دارا بودن خاصیت انتی باکتریال آن

[vc_row][vc_column][vc_column_text]اسامی دانش آموزان: آرامه کوچکی-یکتا طیب

دبیر راهنما :پریسا مسافر

نام مدرسه :دبیرستان غیر انتفاعی ضحی[/vc_column_text][vc_column_text]

چکیده طرح :

نانو تکنولوژی به علت تولید نانوذرات در اندازه،شکل،ترکیب شیمیایی و پراکنش متفاوت و کابردهای بسیار ان ها،برای بشر،حوزه تحقیقاتی جذابی به حساب می آید.روش های تولید زیستی نانو ذرات نسبت به روش های فیزیکی و شیمیایی،به دلیل کاهش مصرف انرژی و زمان،اولویت دارند،در این مطالعه امکان سنتز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه جینسینگ بررسی گردید و سپس لایه نشانی غوطه وری بر روی محافظ صفحه تلفن همراه پوشش دهی شد.اثر ضد باکتری نانو ذرات نقره تولید شده و پوشش دهی شده بر روی لیبل تلفن همراه ، به روش دیسک دیفیوژن مورد آزمایش قرار گرفت.برای تایید تولید نانو ذرات نقره از دستگاه اسپکتروفتومتری با طول موج 400تا 600نانومتر استفاده شد.همچنین به منظور بررسی ابعاد و شکل نانو ذرات از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی استفاده شد؛بر غاساس نتایج حاصل نانو ذرات تولید شده به وسیله عصاره هیدروالکلی گیاه جینسینگ ؛کروی بوده و در محدوده 30 تا 70 نانومتر است.[/vc_column_text][vc_column_text]

نتیجه گیری :

نانو ذرات تولید شده و پوشش دهی شده بر روی لیبل تلفن همراه،فعالیت ضد میکروبی موثری عیله باکتری های اشرشیا کلی و استافیلو کوکوس غیر از نقش دارویی ویژه ای که دارد،می تواند برای تولید نانو ذرات نقره برای مصارف مختلف در صنایع مختلف از جمله پزشکی و داروسازی استفاده شود.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]