ششمین جشـنــواره پروژه‌های دانش‌آموزی

امروز تیر ۳, ۱۴۰۳ ۰۵:۳۶

مسابقات لیگ معماری و ماکت سازی

مسابقات لیگ معماری و ماکت سازی

مسابقات لیگ معماری و ماکت سازی

 

 

الف- اهداف برگزاری مسابقات معماری در سطح دانش‌آموزی و معیارها:

برگزاری مسابقات معماری، خصوصا در دهه گذشته شاهد به وجود آمدن یک موج مثبت در میان معماران، مخصوصا معماران جوان شده است؛ حال با رشد معماری در مدارس و مستعد شدن دانش آموزان در گرایش معماری، جهت شناسایی، ارزیابی و معرفی آنها به این حوزه باعث اشاعه ارزش های معماری شده است، جریانی که در نهایت به فرهنگ سازی در معماری منجر شود. از این رو تأکید برگزاری مسابقه و سنجش فعالیت‌های دانش آموزان در این حوزه طالب معیارهاییست چون:

 

خلاقیت و نوآوری در طراحی و نوآوری در کاربرد مصالح و فناوری های نوین ساختمان؛

 

مواجهه خلاقانه با مشکلات خاص پروژه از جمله : محدودیتهای اقتصادی، شرایط خاص سایت از نظر ابعاد و اندازه‌ها، ضوابط و رویه های قانونی (به ویژه در شهرها)، دشواری‌های فنی و …؛

 

دقت و نوآوری در طراحی جزئیات؛

 

ارائه مبانی نظری؛

 

توجه هرچه بیشتر به نحوه‎‌ی ارائه و در ضمن آن توجه به مهارت های آفرینش بیانی؛

 

توجه بیشتر به مدارک فنی معماری ارائه شده شامل: (پلان، نما و مقاطع)

 

توجه به اطلاعات تکنیک ساخت و بررسی اطلاعات سازه‌ای، دانش آموزان؛

 

توجه به ارزش‌های هنری فعالیت‌های صورت گرفته شده؛

 

توجه به محیط پیرامونی و شرایط اقلیمی، ارزش‌های زیست محیطی و تعهدات اجتماعی؛

 

توجه به مواجهه خلاقانه یا مشکلات خاص پروژه از جمله: محدودیت‌های اقتصادی، شرایط خاص محدوده مورد مطالعه از نظر ابعاد و اندازه‌ها، ضوابط و روییه‌های قانونی، دشواری‌های فنی و …

 

 

ب-قوانین:

قوانین عمومی بخش معماری و ماکت سازی:

تعداد نفرات شرکت کننده مجاز در هر گروه 2 الی 5 نفر می‌باشد و لازم به ذکر است که جهت نتیجه هر چه بهتر لازم است که پرسش‌ها و یا ارائه حضوری توسط شرکت کنندگان، توسط تمامی افراد صورت پذیرد؛

 

پی نوشت 1: گروهی بودن شرکت کنندگان و الزام آن از طریق آیین نامه مسابقات، برای دانش آموزان علاوه بر آشنایی با کارگروهی، درک متقابل و شیوه مذاکره را بدنبال خواهد داشت؛ و بدیهی است فعالیت گروهی، آموزش و در نهایت ارزش گذاری بر آن، خود نوعی آموزش تلقی می‌شود و چه در دنیای حرفه ای معماری و چه در مابقی گرایش‌ها، دانش آموزان را به تعالی می‌رساند.

 

پی‌نوشت 2: تعداد نفرات شرکت کننده هیچ تاثیری در نتایج داوری نخواهد داشت.

 

پاسخگویی به پرسش داوران تنها توسط اعضای گروه انجام می‌شود و هر گونه دخالت مشاور یا دبیر راهنما سبب حذف گروه خواهد بود؛

 

هر گروه میبایست پروژه خود را به صورت شیت( تابلو نمایش)، پوستر و مقاله ارائه کند. این ارائه لازم است قبل از شروع مسابقه توسط داوران جهت بررسی کارها صورت پذیرد؛

 

در بخش پژوهش‌ معماری، مقالات ارائه شده ، قبل از فرایند داوری، توسط تیم داوری مطالعه میشود که باید شامل مواردی چون: فهرست، کلید واژه، وسایل و ابزار لازم و روش کار، مقدمه، بیشینه پژوهش، چکیده مطالب، تجزیه و تحلیل مبانی نظری، تحلیل سایت، توصیف طرح (تصاویر ماکت)، نتیجه گیری و منابع باشد؛

 

پی نوشت: آلبوم آ3 جهت ارائه مدارک، جداگانه تحویل گرفته شود.

 

ارائه شیت یا به بیانی دیگر تابلوی مدارک باید علاوه بر ارائه مدارک، انتقال سریع یک موضوع را در برگیرد و به پیوست آن خلاصه بودن، سادگی، بداعت، ترکیب بندی و طرح مناسب مورد ارزش قرار بگیرد؛

 

نحوه امتیازدهی:

در نتیجه نحوه امتیاز دهی به شرح زیر باشد: (مدت زمان ارائه هر گروه 10 تا 15 دقیقه در نظر گرفته میشود)

 

ارائه و سمینار ( آفرینش کلامی) : 15 امتیاز (آنلاین)

پیشبرد گروهی پروژه: 7.5 امتیاز

فرم بنا (طراحی پلان، نما، مقاطع با در نظر گرفتن مقیاس) : 15 امتیاز

عملکرد بنا (پاسخدهی مناسب به نیازها) : 15 امتیاز

تحلیل سایت (اقلیمی، فرهنگی-اجتماعی و …): 7.5 امتیاز

توجه به تکنیک ساخت و شناخت مواد و مصالح: 7.5 امتیاز

توجه به مبانی زیبایی شناسی: 5 امتیاز

مقاله: 12.5 امتیاز (حداقال 15 روز قبل از مسابقه جهت بررسی داوران، در سایت‌های مربوطه بارگزاری شود)

ماکت: 12.5 امتیاز (تصویر ماکت در زوایا مختلف در پاورپوینت و مقاله ارائه شود)

تابلو نمایش یا پوستر: 2.5 امتیاز

در مجموع میزان امتیاز کسب شده 100 امتیاز می‌باشد. لازم به ذکر است خلاقیت در هر کدام از موارد ذکر شده، امتیازها را تا 5 نمره افزایش میدهد.