ششمین جشـنــواره پروژه‌های دانش‌آموزی

امروز خرداد ۶, ۱۴۰۳ ۰۴:۰۲

قوانین مسابقات آزمایشگاهی علوم تجربی، شیمی، فیزیک و زیست

قوانین مسابقات آزمایشگاهی علوم تجربی، شیمی، فیزیک و زیست

قوانین مسابقات آزمایشگاهی علوم تجربی، شیمی، فیزیک و زیست

 

 

مسابقات آزمایشگاهی در چهار گرایش علوم تجربی ( ویژه ابتدایی ها و دوره اول متوسطه ) و شیمی، فیزیک، زیست (ویژه متوسطه دوم) برگزار می گردد.

 

اهداف:
1-  ایجاد زمینه برای رشد توانمندی های دانش آموزان

2-  ایجاد توانایی در خصوص مهارت روان حرکتی

3- ایجاد انگیزه جهت مطالعه، تحقیق و تفکر بیشتر در دانش آموزان و تقویت پایه علمی آن ها

4-  ترویج فعالیت های آزمایشگاهی و کار عملی

 

قوانین عمومی:

1- این مسابقات در مقاطع ابتدایی دوره دوم، متوسطه دوره اول و دوم برگزار می شود.

2-  در سالن مسابقات ورود سرپرست تیم ها ممنوع بوده و تنها اعضای تیم ها اجازه ورود به سالن را خواهند داشت.

3- مسئولیت نگهداری از کلیه وسایل و تجهیزات همراه تیم بر عهده افراد و اعضای تیم است.

4- رعایت نکات ایمنی وآزمایشگاهی در زمان مسابقه بر عهده افراد و اعضای تیم است.

5-  حضور تمامی اعضای یک تیم 30 دقیقه قبل از شروع مسابقه در محل برگزاری مسابقات الزامی است.

6- هر گروه موظف است تمامی گام های مسابقه را در زمان تعیین شده به پایان رساند در غیر این صورت سبب کسر امتیاز از آنها خواهد شد و در برگه داوری لحاظ خواهد شد. (به ازای هر دقیقه 1 امتیاز کسر خواهد شد)

 

 • در این محور به منظور اثربخشی فعالیتهای آزمایشگاهی علوم تجربی دانش آموزان تمامی پایه ها در هر مرحله مطابق گامهای زیر به صورت حضوری و عملی به  فعالیت میپردازند:

 

 

گام اول: (حداکثر 10 دقیقه)

 • شناخت ابزار و مدل های آزمایشگاهی( از جمله نمایش و تشخیص قسمت های مختلف اندام ها , بافت ها و اعضای تشریح شده و….) و آشنایی کامل با کاربرد هر یک از وسایل
 • شناخت علایم ایمنی و هشدار دهنده
 • چگونگی اندازه گیری کمیت های فیزیکی مطابق با مفاهیم کتب درسی

 

گام دوم : پاسخ به سؤالات علمی- مهارتی (حداکثر 5 دقیقه)

انتخاب پرسش به قید قرعه و پاسخ به سوالات علمی- مهارتی با توجه به مباحث کتب درسی

 

 

 گام سوم: طراحی و انجام آزمایش بر مبنای مهارت های یادگیری علوم تجربی )حداکثر10 دقیقه(

 • ارائه موضوع آزمایش به دانش آموزان مرتبط با سرفصلهای کتاب علوم تجربی دوره ابتدایی و متوسطه اول و کتاب آزمایشگاه علوم تجربی دوره متوسطه دوم
 • طراحی و انجام یک آزمایش در ارتباط با موضوع ارائه شده

 

نکات:

در این بخش پس از قرائت سوال اعضای تیم 10 دقیقه فرصت دارند تا از بین وسایل موجود وسایل مورد نیاز خود را برداشته و آزمایش خود را آغاز نمایند.

برداشتن وسایل بیشتر یا کمتر از حد نیاز که موجب بازگشت مجدد وسایل آزمایشگاهی یا در خواست مجدد وسیله گردد با کسر امتیاز همراه خواهد بود.(به ازای هر خطا 1 امتیاز کسر خواهد شد)

 

گام چهارم : ثبت گزارش کار طراحی و انجام آزمایش (حد اکثر 5 دقیقه)

تکمیل نمونه برگ گزارش کار شامل:

 • اسامی گروه , نام استان و مرکز آموزشی
 • موضوع آزمایش
 • هدف
 • وسایل و مواد به کار برده شده
 • شرح آزمایش , مشاهدات و ثبت اندازه گیری ها و…

این قسمت باید به اندازه ای روشن و واضح نگاشته شود که اگر شخص دیگری بخواهد همان آزمایش را در همان شرایط تکرار کند با هیچ اشکالی روبرو نشود

 • یافته ها, نتیجه گیری و کاربرد