ششمین جشـنــواره پروژه‌های دانش‌آموزی

امروز تیر ۳, ۱۴۰۳ ۰۴:۳۶

قوانین مسابقـات هوافضـا گرایش هواپیماهای گلایدر بدون سازه دوره ابتدایی

قوانین مسابقـات هوافضـا گرایش هواپیماهای گلایدر بدون سازه دوره ابتدایی

 

قوانین مسابقات گلایدر بدون سازه مقطع ابتدایی (دوره اول)

 

 1. از نظر داوران تیم، حداقل شامل دو نفر و حداکثر چهار نفر از دانش آموزان یک مدرسه است.
 2. وسیله پرنده باید توسط داوران به عنوان هواپیمای گلایدر بدون سازه پرواز آزاد شناخته شود.
 3. در گلایدرهای بدون سازه همه بخش های هواپیما از قبیل بال، بدنه و دم به صورت یک تکه ساخته می شود و استفاده از هر گونه سیستم کنترلی، موتور و چرخ در آنها ممنوع است و هنگام پرتاب بدون استفاده از هرگونه وسیله کمکی و تنها از طریق پرتاب با دست به پرواز در می آیند.
 4. جنس تمام سازه هواپیمای گلایدر باید از چوب بالسا باشد و استفاده از سایر مواد غیرمجاز است.
 5. بیشترین ابعاد هواپیما (طول بال و بدنه) از 90 سانتی متر بیشتر نباشد.
 6. وزنه تعادل هواپیما باید از جنس خمیر بازی باشد.
 7. استفاده از هر نوع سیستم کنترلی و چرخ در هواپیمای گلایدر ممنوع می‌باشد.
 8. فرایند ساخت و مونتاژ هواپیما باید توسط اعضای تیم انجام شود.
 9. استفاده از هر گونه جسم خطر ساز در محیط بیرونی هواپیما ممنوع می باشد.
 10. پرتاب هواپیمای گلایدر از روی زمین با دست و توسط اعضای تیم انجام می‌گیرد.
 11. تعداد پرتاب هواپیماها بسته به تعداد شرکت کنندگان و مدت زمان مسابقات تعیین می گردد.
 12. برد هواپیما بصورت فاصله عمودی از محل پرتاب تا اولین نقطه برخورد با زمین محاسبه می‌شود.
 13. هر تیم میتواند حداکثر 3 هواپیما در مسابقه شرکت دهد که فرایند ثبت نام و اجرای مسابقه برای هر کدام به صورت مجزا باید انجام شود.
 14. در فرایند ساخت و مونتاژ استفاده از چسب چوب یا قطره ای مجاز است.
 15. مستندات شامل: فیلم و حداقل 3عکس از مراحل ابتدایی و میانی ساخت هواپیما و سوالاتی از نحوه ساخت می باشد.

 

 

نحوه امتیازدهی گرایش هواپیماهای گلایدر بدون سازه ویژه مقطع ابتدایی(دوره اول)

ردیف    عنوان                امتیاز        توضیحات

1          کیفیت پرواز          30          پرواز در حالت متعادل

2          برد                     60          فاصله عمودی نقطه پرتاب تا اولین نقطه برخورد با زمین یا اولین نقطه خروج از محدوده پرواز

3          مستندات            10           ارائه مستندات

 

 

پرواز متعادل (حالت trim): پروازی است که هواپیما بدون کاهش یا افزایش ناگهانی ارتفاع به آرامی فرود می آید.