ششمین جشـنــواره پروژه‌های دانش‌آموزی

امروز تیر ۳, ۱۴۰۳ ۰۵:۴۹

رتبه برتر سمینار های پژوهشی با موضوع بررسی تاثیر نانو کاتالیست های اسیدی بربیودیزل های تولید شده پسماند خوراکی روغن آفتابگردان

رتبه برتر سمینار های پژوهشی با موضوع بررسی تاثیر نانو کاتالیست های اسیدی بربیودیزل های تولید شده پسماند خوراکی روغن آفتابگردان

بررسی تاثیر نانو کاتالیست های اسیدی کلسیم اکسید و بازی منیزیم اکسید بر بیودیزل های تولید شده از روغن پسماند خوراکی آفتابگردان

پژوهشگران: آیسان نعمتی، بهار نجفی
استاد راهنما: دکتر مریم مزینانی
دبیرستان دوره اول فرزانگان6

بیودیزل سوختی تجدید پذیر است که با توجه به افزایش آلودگی محیط زیست، گرم شدن کره زمین در اثر مصرف سوخت های فسیلی و محدود بودن سوخت های فسیلی، تولید آن رو به افزایش است. برای تولید بیودیزل، منابع مختلفی شامل چربی های حیوانی، روغن های زائد خوراکی و روغن های گیاهی وجود دارند. در این پژوهش ببودیزل مورد نظر ما با استفاده از روغن پسماند خوراکی تولید شده است. بدین منظور از فرایند ترانس استری شدن، متانول و کاتالیزور اسیدی کلسیم اکسید و بازی منیزیم اکسید استفاده شده است و اثر پارامتر هایی نظیر چگالی، ویسکوزیته و ارزش حرارتی بیودیزل های تولید شده توسط این دو کاتالیز در مورد مقایسه قرار گرفت.

 

اثر کاتالیست بر بیودیزل پسماندخوراکی روغن آفتابگردان