ششمین جشـنــواره پروژه‌های دانش‌آموزی

امروز خرداد ۶, ۱۴۰۳ ۰۳:۴۱

تزریق طبیعت به خودرو

تزریق طبیعت به خودرو

تزریق طبیعت به خودرو

موضوع : تزریق طبیعت به خودرو

پژوهشگران :سمانه ارژنگی ، مبینا مهدی زاده ، شیدا یعقوبی

مدرسه : دبیرستان دوره دوم سیمای نور

اخیرا مسئله ای که در سراسر دنیا به ویژه در ایران مد نظر گرفته شده بافتن راهکارهایی جهت کاهش مصرف سوخت و انرژی است زیرا منابع نفتی و گازی ایران که از جهت ادامه حیات و صنایع کشور ازی اهمیت به سزایی برخوردار است ممکن است در صورت استفاده روزافزون تا یکی دو دهه ی آینده به اتمام برسد، استفاده از سوخت های گیاهی یا هر نوع سوخت جایگزین طبیعی از جمله بیودیزل می تواند در
کاهش میزان آلودگی هوا در شهرهای بزرگ موثر باشد . گلیسیرین تولید شده به عنوان محصول فرعی در انجام این فرآیند کاربردهای زیادی دارد و در صورت خالص سازی و بررسی میزان خلوص آن می توانیم با ارائه ی آن به صنایع کمک بزرگی به اقتصاد کشور انجام دهیم مرور منابع و خواندن مقالات مختلف نشان می دهد که روش زیادی برای تولید بیودیزل وجود دارد و از میان این روش ها روش تران استریفیکاسیون به دلیل امکانات و محدودیت های مدرسه ای برای گروه قابل انجام می باشد . و روش جذب سطحی که روشی ارزان و در دسترس محسوب می شود را برای خالص سازی بر می گزینیم . در نهایت اینکه در این پروژه قرار است با بررسی نوع الکل و خواص فیزیکی و شیمیایی در چهارده نوع بیودیزل تولید شده و خالص سازی گلیسیرین و بررسی خلوص، سوخت ایده آل ئر را اعلام نماییم تا در این زمینه کمکی به کشور کرده باشیم. همچنین با بررسی مقدار مصرف ۴ نوع از بهترین سوخت ها، در شرایط مناسب، با بنزین و گاز و بیل مورد مقایسه قرار بگیرد.
در واقع سوخت زیستی نوعی از سوخت است که از منابع زیست توده به دست می آید. این بدان معناست که ماهیت سوخت زیستی به گیاهانی بر میگردد که فقط چند ماه و با چند سال از برداشت آنها میگذرد. از منابع اولیه سوخت های زیستی می توان به ضایعات چوبی، تفاله های محصولات کشاورزی، نیشکر، غلات، روغن گیاهان و سبزیجات اشاره کرد. بایودیزل یکی از انواع سوخت های گیاهی است بایودیزل را می توان از چربی حیوانات نیز تولید و از آن به جای انواع توده زیستی گازوئیل در موتورهای گازوییلی استفاده کرد
مهم ترین تفاوت اساسی در ترکیبات بیودیزل و دیزل ، محتوای اکسیژن است. میزان اکسیژن موجود در دیزل صفر است، در حالی که بیودیزل حاوی ۱۲-۱۰ درصد وزنی اکسیژن را داراست که سبب کاهش دانسیته انرژی و انتشار ذرات معلق می شود. به علاوه بیودیزل سوختی بدون گوگرد است، در حالی که در دیزل گوگرد وجود دارد که در سیستم اگزوز موتور به اکسیدهای گوگرد و سپس بخشی از آن به اسید سولفوریک تبدیل می شود. این اسید خود به تولیدات ریز منجر می شود.
کشور برزیل با در دست داشتن ۳۹ % حجم بازار بیشترین حجم تولید سوختهای زیستی را نیز به خود اختصاص داده است و بعد از آن کشور آمریکا با حجم ۲۰ درصدی تولید در رتبه بعدی قرار دارد. در این کشور یک سوم کشت ذرت به مخازن بنزین وارد می شود. بعد از این کشورها چین در رتبه سوم قرار دارد. شرکت های خودروسازی در چین اتومبیل هایی را به بازار عرضه می کند که از سوخت زیستی، فناوری های هیدروژنی با الکتریسیته استفاده می کنند.