ششمین جشـنــواره پروژه‌های دانش‌آموزی

امروز خرداد ۶, ۱۴۰۳ ۰۳:۲۹

حذف رنگ های کاتیونیک از پساب کارخانجات رنگرزی الیاف فرش با نانو ذره آهن باردار شده

حذف رنگ های کاتیونیک از پساب کارخانجات رنگرزی الیاف فرش با نانو ذره آهن باردار شده

حذف رنگ های کاتیونیک از پساب کارخانجات رنگرزی الیاف فرش با نانو ذره آهن باردار شده

 

پژوهشگر : ویدا اسدی

دبیر راهنما : خانم مریم حلوایی

مدرسه فرزانگان 3

 

ایران یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش است ، فر ش بافی مراحل بسیاری را طی می کند از رنگ کردن الیاف فرش تا حمل آن به سایر نقاط . برای رنگ کردن الیاف از رنگ های شیمیایی استفاده می شود ، الیاف رنگ شده پس از شستشو در کارخانجات وارد پساب  شده . رنگ هایی که اغلب برای رنگرزی فرش استفاده می شود بسیار سمی می باشند ومشکلات زیست محیطی  فراوانی ایجاد می کند در نتیجه پساب کارخانجات باید تصفیه شوند که تصفیه ی پساب صنعتی کارخانجات نساجی گران قیمت می باشد. یکی از سمی ترین این رنگ ها ، رنگ های کاتیونیک است ، بر اساس بررسی های صورت گرفته رنگزا های کاتیونیک بر روی سیستم تنفسی و پوست و چشم و سرطان و تسریع کننده در روند ایجاد تومور تاثیر گذار هستند .

در این پژوهش ، پژوهشگران بر آن شدند تا با آنیون مناسبی ذرات رنگ های کاتیونیک را جذب کنند  ، با توجه به این موضوع از نانو ذره اکسید آهن با بار منفی برای جذب رنگ های کاتیونیک استفاده گردید ، غلظت ۱۰% حجمی نانو ذره آنیونی می تواند این رنگ ها را از پساب حمع کند ، جذب گردید .