ششمین جشـنــواره پروژه‌های دانش‌آموزی

امروز خرداد ۶, ۱۴۰۳ ۰۳:۵۳

قوانین مسابقه سازه گرایش سازه لرزه ای دوره اول و دوم متوسطه

قوانین مسابقه سازه گرایش سازه لرزه ای دوره اول و دوم متوسطه

سازه لرزه ایقوانین مسابقه سازه گرایش سازه لرزه ای

دوره اول و دوم متوسطه

 

لرزه ای :

  1. مواد و مصالح مصرفی:

سازه ها باید فقط از لوله یا میله ای بی اس (ABS) و چسب ساخته شده باشند.

سازه لرزه ای1.1: ویژگی های ماده ای بی اس مورد قبول:

  1. قطر بیرونی پروفیل ۵ میلیمتر (دقیق) باشد .
  2. پروفیل می تواند لوله یا میله باشد. در قطر داخلی لوله محدودیتی وجود ندارد .

٣. مشخصات پلیمر ای بی اس :

۱.۲: ویژگی های چسب :

استفاده از تمامی انواع چسب، به شرط رعایت اصول چسب کاری که در ادامه ذکر خواهد بلامانع است.

۲. قوانین ساخت:

سازه لرزه ای۲.۱: چسب کاری :

  1. تعریف بعد چسب : مقدار ۵ میلیمتر با همان قطر پروفیل ها را در این آیین نامه، برابر بعد چسب در نظر می گیریم.

۲. حداکثر مقدار چسب در هر گره یا محل اتصال، حداکثر برابر طول فصل مشترک های اعضای گره به اضافه 5 میلیمتر در هر طرف (در هر طرف به اندازه بعد چسب) می باشد.

سازه لرزه ای٣. در المان هایی که به صورت موازی و در طول با هم اتصال دارند تنها در محل هایی که، عضو ثالثی که با آنها موازی نباشد و با آنها تشکیل گره بدهد می توانند با چسب به هم متصل شوند.

2.۲؛ ابعاد سازه:

در این گرایش مدلی از یک ساختمان با سیستم قاب خمشی با رعایت فرضیات زیر ساخته خواهد شد.

هر سازه در این گرایش شامل قسمت های زیر خواهد بود:

الف) ستون : تمامی المان های عمودی در این سازه را ستون می نامیم.

ب) تیر : تمامی المان های افقی در این سازه را تیر می نامیم،

توجه: استفاده از هر نوع بادبند یا عضو مورب در این سازه ممنوع می باشد.

2.2.۱: عرض پلان : حداقل عرض این سازه در پلان ۲۰ سانتی متر و حداکثر آن ۳۰ سانتیمتر می باشد.

2.2.2: طول پلان: حداقل طول این سازه در پلان ۵۰ سانتی متر و حداکثر آن ۷۵ سانتیمتر می باشد.

2.2.3 : مساحت پلان؛ حداقل مساحت این سازه در پلان ۱۵۰۰ سانتی متر مربع می باشد. و در ارتفاع قابل تغییر نمی باشد.

2.2.4 : سنون گذاری در پلان : این باره می تواند حداکثر ۶ ستون در پلان داشته باشد. ستون ها نمی توانند پروفیل یکسره باشند و در محل اتصال تیر ها باید قطع شده و سپس به هم متصل شوند. هر ستون می تواند حداکثر از ۲ عدد پروفیل پا رعایت قوانین چسب کاری در طول ساخته شود.

لازم است که ستون ها در همکف ۵ سانتیمتر بلندتر در نظر گرفته شوند ( بصورت یکسره و بدون نیاز به قطع شدن) تا این ۵ سانتیمتر مانند شمع در پی فرو بروند. ساخت پی بر عهده کمینه برگزاری مسابقات می باشد.

2.2.5 : تیرها: تیر ها فقط در تراز طبقات می توانند قرار بگیرند و در هر ترازی که تیر قرار داشته باشد به عنوان طبقه شمرده خواهد شد. فقط در تراز همکف (سطح زمین) تیر گذاری ممنوع می باشد.

2.2.6 : طبقه: این سازه حداقل باید شامل ۴ طبقه و حداکثر شامل ۵ طبقه باشد. در هنگام بارگذاری در هر طبقه بار استاتیک ۳۰۰ گرم نصب خواهد شد.

طبقه همکف (سطح زمین) بارگذاری نخواهد شد و جزو طبقات شمرده نمی شود.

بام نیز جز طبقات بوده و بارگذاری خواهد شد.

سازه لرزه ای2.2.7: ارتفاع این سازه از تراز پی تا تراز روی بام باید حداقل ۱۲۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۳۰ سانتی متر باشد، تعداد طبقات در این عدد بی تاثیر هستند، و ارتفاع هر طبقه می تواند متغییر باشد ولی لازم است که ارتفاع روی کف تا زیر سقف حداقل ۱۰ سانتیمتر باشد.

۲.۲.۸: تیرچه ها یا کف هر طبقه نیز در تراز تیر ها با استفاده از پروفیل ها قابل اجرا هستند. در جهت و تعداد تیرچه ها محدودیتی وجود ندارد مگر فاصله آزاد تیرچه با تیرچه کناری یا تیر کناری که حداقل 3سانتیمتر و حداکثر به گونه باشد که وزنه با ابعاد  10* 10 سانتی متر روی آن نصب شود. فقط لازم است که تیر ها و تیرچه های هر طبقه در یک تراز و یک صفحه باشند.

۲.۲.۹ : بار هر طبقه : در زمان بار گذاری بوسیله بست کمربندی یا مفتول یا چسب دو طرفه به تیرچه ها متصل خواهند شد. تهیه وزنه ها بر عهده کمیته برگزاری می باشد.

۳. ارزیابی مسابقه:

سازه ها پس از نصب روی پی (میز لرزه) و اتصال بار به هر طبقه با شرایط زیر بارگذاری لرزه ای خواهند شد :

۱. دامنه ارتعاش میز ۵ سانتیمتر خواهد بود و در یک جهت می باشد.

  1. فرکانس ها از 0.3 تا ۴ هرتز در روز مسابقه انتخاب خواهد شد و در هر فرکانس سازه ۱۰ ثانیه خواهد لرزید.

کنترلر میز لرزه در اختیار دانش آموز خواهد بود و تیم داوری زمان را محاسبه می کند.

  1. در سازه دو بار بارگذاری خواهد شد، یکبار در جهت X پلان و یکبار در جهت Y پلان .
  2. در هر بار بارگذاری بیشترین فاصله جابجایی بالاترین تراز سازه در جهت افقی نسبت به حالت سکون همان نقطه (بدون در نظر گرفتن جابجایی دامنه میز لرزه) اندازه گیری خواهد شد. و این فاصله در هر دو بار بارگذاری در جهت های عمود به هم با هم جمع می شوند و “پارامتر جابجایی” را تشکیل می دهند.

۵. از بین تمام سازه هایی که بارگذاری شده اند و در حین بارگذاری دچار تخریب نشده اند (تخریب زمانی رخ می دهد که حداقل دو عضو از سازه جدا شده با حداقل یکی از وزنه ها از محدوده طبقه خود خارج شود و یا سازه واژگون شود) ۵ سازه سبکتر انتخاب می شوند.

از بین ۵ سازه سبکثر سازه ای که “پارامتر جابجایی” کمتری دارد امتیاز بالاتری می گیرد.

  1. از خطا در چسب کاری با نظر داور منجر به کسر امتیاز یا حذف سازه می گردد.
  2. خطا تا 5 % در ابعاد مجاز منجر به کسر امتیاز و بیشتر از آن منجر به حذف می شود.

تصمیم گیری نهایی بر عهده گروه داوری می باشد.