ششمین جشـنــواره پروژه‌های دانش‌آموزی

امروز تیر ۳, ۱۴۰۳ ۰۶:۰۶

قوانین ماشین های رولینگ بال (گلدبرگ-مکاسیستم ) مقطع دوره اول و دوم متوسطه

قوانین ماشین های رولینگ بال (گلدبرگ-مکاسیستم ) مقطع دوره اول و دوم متوسطه

مسابقات لیگ رولینگ بال

 

-شرکت کنندگان می بایست در قالب یک گروه باشند.

-تعداد نفرات هر گروه باید حداقل 3 و حداکثر 5 نفر باشند.

– تعداد گروه های شرکت کننده از هر مدرسه محدودیت ندارد.

– هر گروه داوطلبی، می بایست ماشین خود را در محل مسابقه و در حضور هیئت داوران بسازد و راه اندازی کند.

– همه تیم ها در یک محوطه و به صورت هم زمان به رقابت خواهند پرداخت. هر تیم در محوطه مسابقه جایگاه مخصوص به خود را دارد که باید در آنجا مستقر باشد.

– مدت زمان مسابقه 3 (سه) ساعت خواهد بود.

– فقط دانش آموزان مجاز به حضور در زمین مسابقه هستند. حضور افراد متفرقه با نظر داور باعث حذف تیم می گردد.

– افراد متفرقه فقط در حمل و نقل وسایل مجاز به همراهی دانش آموزان می باشند.

– از تعیین شده، تیم ها موظف به حضور در سالن و آماده سازی ماشین خود می باشند.

– ماشین باید هدف مشخصی را در نهایت انجام دهد.

– ماشین های ساده عبارتند از: اهرم، قرقره، چرخ و محور، سطح شیبدار، گوه، پیچ (مارپیچ). استفاده از هر کدام از ماشین های ساده امتیاز جداگانه دارد.

– ماشین پیچیده شامل ترکیب ماشین های ساده است. برای استفاده از ماشین های پیچیده، تیم ها موظفند از ماشین های پیچیده ساخته شده موجود در عرف بازار استفاده کنند یا ماشین پیچیده خود را زمان مسابقه بسازند.

– ماشین های تکرار شونده شامل امتیاز ویژه می گردند.

– تیم ها به جز ریل های رولینگ بال، وسیله تکرار ماشین و 6 ماشین ساده مجازند از 2 فرآیند یا ماشین پیچیده دیگر استفاده کنند.

– در مدت مسابقه هیئت داوران به تیم ها نظارت دارند و از تیم ها سوالاتی را می پرسند تا عملکرد تیم ها را مورد ارزیابی قرار دهند. این امتیاز شامل کار گروهی، تقسیم وظایف، نظم گروهی، توانایی فنی، خلاقیت و پیچیدگی، زیبایی و تمیزی ساخت می باشد.

– نحوه محاسبه امتیازات به صورت زیر می باشد:

1- اجرای هدف مشخص: 0-20 امتیاز
2- ریل های رولینگ بال: 0-100 امتیاز
3- تعداد ماشین های ساده: 0-60 امتیاز
4- تعداد ماشین پیچیده: 0-40 امتیاز
5- ماشین تکرار شونده: 70 امتیاز
6- کار گروهی و تقسیم وظایف: 0-40 امتیاز
7- نظم گروهی: 0-40 امتیاز
8- توانایی فنی: 0-20 امتیاز
9- خلاقیت و پیچیدگی: 0-20 امتیاز
10- زیبایی و تمیزی ساخت: 0-20 امتیاز