عضویت شرکت کنندگان جشنواره در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

عضویت شرکت کنندگان جشنواره در

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

باشگاه پژوهشگران جوانكليه شركت كنندگان جشنواره پروژه هاي دانش آموزي فرهيختگان سينا عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي خواهند شد.

پژوهش از پایه های اساسی توسعه و زیر بنای تصمیم گیری های کلان و بنیادی است. پژوهش منجر به تولید علم می شود. اساسی ترین هدف مرکز علمی، پرورش استعدادها و پیشبرد دانش از طریق پژوهش های علمی و به تبع آن، ترویج و توسعه علوم می باشد.

از آنجائيكه دانشگاه آزاد اسلامي بخش مهمي از رسـالت آمـوزش و پـرورش اسـتعدادهاي فرزنـدان ميهن اسلامي را عهده دار مي باشد و با توجه به اهميت رشد و شكوفائي استعدادهاي جوان كـشور، شناسايي دانش آموزان، دانشجويان و دانش پژوهان جوان و مستعد، حمايت، تقويت و راهنمايي آنها به منظور ارتقاء سطح دانش و بروز خلاقيت ها و نوآورري هاي آنان تأثير بـسزايي در نيـل بـه اهـداف دانشگاه خواهد داشت لذا دانشگاه آزاد اسلامي تلاش مي كند تا تسهيلات و امكانـات لازم را بـراي تشويق جوانان خلاق و كارآفرين و علاقمند به دانش و پژوهش از هر جهت در چهـارچوب امكانـات موجود فراهم سازد لذا باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1377 تأسیس گردید تـا گـامي مؤثر در دستيابي به اين امر مهم باشد.

در حال حاضر در کل کشور 449 باشگاه که با بیش از 24000 عضو فعال وجود دارد.

 

تسهیلات ویژه اعضای فعال پژوهشگر باشگاه:

  • امكان حضور و شركت در مسابقات، کارگاه های آموزشی، مدارس مهارت تابستانی، کارسوق هاي علمی، اردوها، مراسم های ويژه علمی و فرهنگي، نشست‌هاي تخصصي و كارآفريني باشگاه با تسهیلات ویژه
  • تشويق و حمايت درشركت در همايش ها و مسابقات داخلی و بين‌المللي معتبر
  • امكان استفاده از تسهيلات مالي باشگاه براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي مصوب
  • امکان استفاده از آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها) سراسر کشور با تخفیفات و تسهیلات ویژه
  • بازديد از مراكز علمي و صنعتي و نمايشگاه هاي تخصصي
  • مكان استفاده از تسهيلات مالي باشگاه براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي تعريف و تصويب شده
  • سازماندهي در گروههاي اعضاء، براي تعريف و اجراي طرجهاي پژوهشي مورد نياز دستگاههاي اجرايي و صنعتي