ششمین جشـنــواره پروژه‌های دانش‌آموزی

امروز تیر ۳, ۱۴۰۳ ۰۲:۰۹

قوانین مسابقه سازه گرایش ماکارونی فشاری سنگین دوره اول و دوم متوسطه

قوانین مسابقه سازه گرایش ماکارونی فشاری سنگین دوره اول و دوم متوسطه

قوانین مسابقه سازه گرایش ماکارونی فشاری سنگین

دوره اول و دوم متوسطه

 

قوانین ساخت

 الف) مصالح:

برای ساختن انواع مختلف سازه ماکارونی ، تیم های شرکت کننده فقط و فقط مجاز به استفاده از ماکارونی و چسب طبق شرایط زیر می باشند :

  1. مصالحی غیر از ماکارونی و چسب به کار نرود. شرکت کنندگان مجاز به استفاده از هر نوع ماکارونی تولید کارخانه و با مارک تجاری می باشند با حداکثر قطر 8/2 میلیمتر اسمی .
  2. ماکارونی ها نباید تحت هیچ گونه تغییر شیمیایی با تغییر در ساختار قرار گیرند.
  3. داخل ماکارونی های توخالی، تحت هیچ شرایطی نباید ماده دیگری، حتی ماکارونی عبور کند.

۴. چسب های قابل استفاده عبارتند از:

– دوقلو

– SUPER GLUE

– چسب قطره ای

– چسب حرارتی

ب) ابعاد:

  1. حداکثر طول و عرض ستون ۱۵ سانتی متر می باشد. و حداقل آن باید به گونه ای باشد که در شروع بارگذاری پایدار بماند.

۲. حداکثر ارتفاع مجاز متون از سطح تکیه گاه 45 سانتی متر و حداقل آن 40 سانتی متر می باشد.(به سازه هایی که ارتفاع آنها از حداقل مقدار مذکور کمتر باشد اجازه ی بارگذاری داده نمیشود)

ج) وزن :

قبل از بارگذاری، پل ها وزن خواهند شد و تنها به پل هایی مجوز بارگذاری داده خواهد شد که حداکثر ۳۰ گرم اضافه تر از وزن مجاز رشته ی مورد نظر باشد. لازم به ذکر است که برای سازه ای که وزن آن در این بازه قرار گیرد یعنی از ۱ تا ۳۰ گرم اضافه تر از حد مجاز باشد، امتیاز منفی در نظر گرفته خواهد شد که میزان امتیاز منفی توسط داوران منظور می گردد.

در سازه با گرایش سنگین، وزن سازه ماکارونی نباید بیش از ۱5۰ گرم پاشد.

د) ساخت سازه ماکارونی :

  1. رشته ها باید تنها در محل گره (اتصالات) چسب خورده باشند و طول آن ها در مناطق موازی و مماس به چسب آغشته نباشد.

در چسب کاری دقت لازم به عمل آید تا چسب مربوط به اتصالات، بیش از حد مجاز روی اعضا نیاید. مقدار طول مجاز برای چسب کاری حداکثر ۲۵ % طول هر عضو بوده یعنی حداقل طولی که باید عاری از چسب باشد ۷۵ % طول هر عضو می باشد.

ولی در هر صورت مقدار چسب در هر گره (اتصال هر عضو یا بیشتر را در یک نقطه گره می نامند) نباید از ۲.۵ سانتیمتر بیشتر باشد. هر گونه چسب کاری اضافه امتیاز منفی دارد و از امتیاز نهایی کاسته می شود.

حداکثر ۴ رشته ماکارونی میتواند بین هر دو گره در کنار هم قرار بگیرند. (رشته های نزدیک تر از 5 میلیمتر به هم چسبیده محسوب میشوند)

۲. منعی برای عبور رشته ها از روی هم وجود ندارد و اعضا می توانند بدون اینکه در محل برخورد تشکیل گره دهند و نیاز به چسب باشد از روی هم عبور کنند.

لزومی به قطع عضو در گره وجود ندارد.

در نقاطی که چند عضو با طول های متفاوت به هم می رسند ملاک طول چسب کاری  طول کوتاه ترین عضو می باشد.

ه) تکیه گاه :

تکیه گاه بخشی از سازه است که روی دستگاه بارگذاری قرار می گیرد.

در محل تکیه گاه هیچ محدودیتی در تعداد گره ها وجود ندارد.

در هنگام بارگذاری و یا ساخت در محل تکیه گاه ها نباید از هیچگونه مواد اضافی (مانند سکه، کاغذ، پلاستیک و….) در زیر گره ها استفاده شود لذا مسئولیت تراز بودن سازه بر عهده ی شرکت کننده می باشد، پایه های بارگذاری مسابقه تراز می باشد.

استفاده از چسب حرارتی یا هریک از مصالح مجاز، برای تراز کردن تکیه گاه ها قبل از تحویل ساز ها به قرنطینه بلامانع است.

۲، قوانین برگزاری مسابقه سازه ماکارونی

الف) شرایط بارگذاری :

در این گرایش ستون داخل دستگاه بارگذاری قرار گرفته بار به صورت فشار بر روی آن اعمال میشود. و نمایشگر دستگاه به صورت لحظه ای بار وارده را تا انهدام سازه نشان می دهد.

امتیاز بیشتر برای سازه ای است که بیشترین بار را تحمل کند.

اگر دو سازه بار مساوی تحمل کنند امتیاز بیشتر برای سازه سبکتر در نظر گرفته می شود.

پیش از شروع مسابقه سازه وزن می شود.

در طول مسابقه تیم شرکت کننده فقط می توانند از راهنمایی های مربی خود بهره مند شوند بدیهی است دخالت مربی در امر مسابقه منجر به کسر امتیاز یا حذف کامل تیم خواهد شد.

 ب) دفاع از طرح :

اعضای گروه می بایست به پرسش های گروه داوری درباره بندهای آیین نامه ، خلاصه ی نحوه ی ساخت و شناخت ابزار مورد استفاده برای ساخت و دلیل شکستن سازه پاسخ دهند.

قبل و بعد از انجام مسابقه و ثبت رکوردها، سازه ها به لحاظ اتصال گره، طرز ساخت، مصالح مورد استفاده و سایر موارد مشروح در آیین نامه مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت عدم تعارض تأیید می گردند.

تنها سازه هایی اجازه بارگذاری دارند که قبل از شروع اولین بارگذاری مسابقه، سازه خود را در بسته بندی مناسب تحویل قرنطینه بدهند.

تصمیم گیری نهایی بر عهده گروه داوری می باشد.