جشنواره بین‌المللی پروژه‌های دانش آموزی سینا

رشته و گرایش های مسابقات علمی جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان

با کلیک بر روی عنوان مورد نظرتان قوانین شرکت در آن رشته را مشاهده کنید.

متوسطه دوممتوسطه اولابتدایی دوره دومابتدایی دوره اولگرایشعنوانردیف
*** هاورکرافتهوافضا1
  **گلایدر ساده2
**  گلایدر دست پرتاب سازه ای3
  **موشک آبی پرتابه ای4
*** موشک آبی عمود پرتاب با چتر نجات5
****لیگ نمایشگاهیرباتیک6
   *آتش نشان دوره اول ابتدایی7
  * آتش نشان دوره دوم ابتدایی8
  * همکار9
**  ماشین های کنترلی10
**  ورزشکار11
  **فوتبالیست12
 *  والیبالیست13
 *  تعقیب خط دوره اول متوسطه14
*   تعقیب خط دوره دوم متوسطه15
****جنگجو سبک وزن16
**  جنگجو میان وزن17
**  جنگجو سنگین وزن18
****ابر حبابشیمی19
**  حباب مقاوم20
  **کمیکار لیگ امتیازی21
**  کمیکار لیگ عملکرد22
**  کمیکار لیگ آزاد23
*** توربین های بادیانرژی های تجدید پذیر24
*** خودروهای خورشیدی25
*** آبگرمکن خورشیدی26
**  فتومیکروگرافچالش زیست فناوری27
**  اکتشاف و آزمایش28
**  ساخت پیل سوختی میکروبی29
**  کاپ فیزیک ایرانکاپ فیزیک ایران30
*** طراحی و ساخت بازی فکری رومیزیبازی فکری و مهارتی31
  **چرتکه32
****روبیک33
**  گلدبرگماشین های گلدبرگ34
**  ایده شو، دیده شوایده شو دیده شو35
*   زیستمسابقات آزمایشگاهی36
*   فیزیک37
*   شیمی38
 ** علوم تجربی39
 ***حفظ تخم مرغنجات تخم مرغ40
**  مکانیزم بزیافت41
**  سازه ماکارونی هدفمندسازه42
**  سازه ماکارونی راندمانی43
**  سازه ماکارونی ستون فشاری سنگین44
**  بالسایی – تاورکرین45
**  لرزه ای46
*** طراحی و چاپ سه بعدیچاپ سه بعدی47
**  سازه فشاری48
**  پل بار گسترده49
**  آجرچینیمعماری50
**  ببرنامه نویسی ACMکامپیوتر51
**  ماراتن برنامه نویسی تلفن همراه52
**  شبیه سازی53
*** شناورهای تندرو کنترلیدریا54
*** طراحی شناورهای مینیاتوری55
**  مدارهای الکترونیکیالکترونیک56