جشنواره بین‌المللی پروژه‌های دانش آموزی سینا

شرایط شرکت در جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان

برای شرکت در این جشنواره گروه های دانش آموزی کلیه مقاطع تحصیلی می توانند با توجه به آیین نامه و قوانین در بیش از130 گرایش در محورهای غرفه های نمایشگاهی، سمینارهای علمی، مسابقات دانش آموزی، تولید محتوای دیجیتال و سخنرانی علمی شرکت نمایند.

شروع ثبت نام: اول اسفندماه١٣٩٧

پایان ثبت نام: ٢٩ اسفند ماه ١٣٩٧

پایان مهلت ارسال گزارش و تکالیف:٢٠ فروردین ماه ١٣٩٨

برگزاری جشنواره: ٣٠،٢٩ و ٣١ فروردین ماه ١٣٩٨

مکان: واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی