مسابقات دانش آموزی ایده شو دیده شو دوره اول و دوم متوسطه

  مسابقات دانش آموزی ایده شو دیده شو دوره اول و دوم متوسطه   مقدمه: در این مسابقه خلاقیت ، ایده پردازی ، قدرت تفکر ، مهارت حل مسئله و مدیریت زمان دست به دست هم می دهند تا دانش آموزان در یک فعالیت چند منظوره، ایده ای خلاقانه برای ارائه یک خدمت را پرورش […]