مسابقات دانش آموزی ایده شو دیده شو دوره اول و دوم متوسطه

  مسابقات دانش آموزی ایده شو دیده شو دوره اول و دوم متوسطه   مقدمه: در این مسابقه خلاقیت ، ایده پردازی ، قدرت تفکر ، مهارت حل مسئله و مدیریت زمان دست به دست هم می دهند تا دانش آموزان در یک فعالیت چند منظوره، ایده ای خلاقانه برای ارائه یک خدمت را پرورش […]

قوانین مسابقه سازه گرایش ماکارونی فشاری سنگین دوره اول و دوم متوسطه

قوانین مسابقه سازه گرایش ماکارونی فشاری سنگین دوره اول و دوم متوسطه   قوانین ساخت  الف) مصالح: برای ساختن انواع مختلف سازه ماکارونی ، تیم های شرکت کننده فقط و فقط مجاز به استفاده از ماکارونی و چسب طبق شرایط زیر می باشند : مصالحی غیر از ماکارونی و چسب به کار نرود. شرکت کنندگان […]

قوانین مسابقه سازه گرایش ماکارونی راندمانی دوره اول و دوم متوسطه

قوانین مسابقه سازه گرایش ماکارونی راندمانی دوره اول و دوم متوسطه   – قوانین ساخت: الف) مصالح : برای ساختن انواع مختلف سازه ماکارونی، تیم های شرکت کننده فقط و فقط مجاز به استفاده از ماکارونی و چسپ طبق شرایط زیر می باشند: ١. مصالحی غیر از ماکارونی و چسب به کار نرود. شرکت کنندگان […]

قوانین مسابقه سازه گرایش سازه ماکارانی هدفمند دوره اول و دوم متوسطه

قوانین مسابقه سازه گرایش سازه ماکارانی هدفمند  – قوانین ساخت: الف) مصالح : برای ساختن انواع مختلف سازه ماکارونی، تیم های شرکت کننده فقط و فقط مجاز به استفاده از ماکارونی و چسپ طبق شرایط زیر می باشند: ١. مصالحی غیر از ماکارونی و چسب به کار نرود. شرکت کنندگان مجاز به استفاده از هر […]