قوانین مسابقـه هوافضـا گرایش هواناو کنترلی (هاورکرافت) دوره اول و دوم متوسطه

قوانین مسابقـات هوافضـا گرایش هواناو کنترلی (هاورکرافت) دوره اول و دوم متوسطه قوانین کلی و عمومی مسابقات هوافضای دانش­ آموزی فرهیختگان سینا هر تیم باید مراحل ثبت نام خود را از طریق سایت مسابقه تکمیل کند و تایید آن را از دبیرخانه مسابقات گرفته باشد. همه اعضای تیم از یک مقطع و یک مدرسه باشند. […]