ششمین جشـنــواره پروژه‌های دانش‌آموزی

امروز تیر ۳, ۱۴۰۳ ۰۱:۱۰

دستگاه تولید آب ساختاریافته(هگزاگونال) به منظور افزایش بازدهی محصولات و مدیریت مصرف آب در کشاورزی

دستگاه تولید آب ساختاریافته(هگزاگونال) به منظور افزایش بازدهی محصولات و مدیریت مصرف آب در کشاورزی

 

دستگاه تولید آب ساختاریافته(هگزاگونال) به منظور افزایش بازدهی محصولات و مدیریت مصرف آب در کشاورزی

 

 

پژوهشگران : مهدیه بیات، سارا محرابی

دبیر راهنما : ریحانه حیایی تهرانی

دبیرستان فرزانگان ۳

 

کمبود آب شیرین و افزایش بازده محصولات کشاورزی از دغدغههای بزرگ جهان است. کاهش تلفات آب در حوزه کشاورزی، گام بزرگی در جهت حفظ منابع آبی خواهد بود. طبق مطالعات، خوشههای آب میتوانند اشکال و سایزهای مختلفی به خود بگیرند.

دو شکل شناخته شده تر خوشه های آب ساختار پنج وجهی و ساختار شش وجهی آن است. گیاهان در جذب آب با خوشه های درشت با ساختار پنج وجهی کم توان هستند. آب باران و آب جوشیده شده از سرچشمه ها مملو ازخوشه هایی با پیوند ششگانه است؛ به همین خاطر برای رشد گیاهان و افزایش بازده تولید محصولات بسیار مفید بوده و جذب بالایی دارد.

در این پروژه، در ابتدا به منظور بررسی میزان جذب و اثبات تاثیر آب ساختاریافته در گیاهان و ساخت دستگاهی با قابلیت تولید این آب، قابل اجراترین و به صرفه ترین روشهای تولید این آب مورد استفاده قرار گرفت و گیاهان مدل با آنها آبیاری شد. پس از اطمینان از تاثیر این آب در میزان رشد و بازده محصول در گیاهان، دستگاه مورد نظر با قابلیت استفاده در مصارف باغبانی وکشاورزی ساخته شد. عملکرد دستگاه مجددا با آبیاری گیاهان زراعی مورد بررسی قرار گرفت. میزان رشد و شادابی گیاه هدف نسبت به گیاه شاهد با حداکثر جذب و حداقل میزان آب آبیاری، صحت عملکرد دستگاه ساخته شده را تایید نمود. در انتها،نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج حاصل شده از این پژوهش حاکی از آن است که به لحاظ مورفولوژی کلی، سرعت رشد و شادابی گیاهان اختلاف معناداری میان گیاهان آبیاری شده با آبهای هگزاگونال نسبت به گروه کنترل وجود دارد. این نتایج با انتظارات ما و ادعاهای علمی هماهنگی داشته و موفقیت تولید آب ساختاریافته در آزمایشگاه و تاثیر آن بر جذب و رشد بیشتر گیاهان را نشان میدهد.

دستگاه ساخته شده در این پروژه وسیلهای سودمند و مکمل مناسبی برای سیستمهای آبیاری نوین فعلی خواهد بود. میزان استفاده آب کمتر، افزایش بازدهی محصولات در زمان کمتر و کاهش طول دوره کشت از مزیتهای استفاده از این دستگاه در کشاورزی و باغبانی است. آبیاری گیاهان زراعی و حتی فضای سبز شهری با آب هگزاگونال میتواند در کاهش مصرف آب شیرین، افزایش بازدهی تولید محصول و شادابی گیاهان بسیار مفید و موثر باشد.

پیشنهادات و چشم انداز آینده

* افزایش طول مدت آبیاری نمونهها تا رسیدن به محصول قابل برداشت و مقایسه کمی و کیفی محصولات. * بررسی اثر آب دستگاه بر رشد گیاهان کمیاب یا گرانقیمت همچون زعفران یا گیاهان دارویی. تاثیر آب هگزاگونال بر روند رشد این گیاهان میتواند تحولی شگرف در بحث تولید و اقتصاد ایجاد کند.

* تولید صنعتی و انبوه دستگاه تولید آب هگزاگونال، به طوری که قابل استفاده عموم در مصارف کشاورزی، باغبانی، زیباسازی شهری و… باشد. این کار هم میتواند در مصرف آب صرفه جویی نموده و هم سودآوری زیادی برای طراحان، صنعتگران، کشاورزان و باغبانان داشته باشد و تاثیر مثبتی نیز بر اقتصاد عمومی بگذارد.